Програма

За издаване на удостоверение за посещение на конференцията и акредитация за продължаващо обучение от БАПЗГ се заплаща сумата от 4.20 лева на място.